ระเหระหน

ภาษาอังกฤษ


v roam
คำอธิบาย: ซัดเซไปตามบุญตามกรรม, ไม่เป็นที่เป็นทาง, เร่ร่อนไป, อยู่ไม่เป็นที่
ความหมายเหมือนกับ: เร่ร่อน , ร่อนเร่ , ระเหหน
คำที่เกี่ยวข้อง: drift , wander , rove
ตัวอย่างประโยค: หลังการผลัดอำนาจเขาต้องระเหระหนอยู่ในต่างประเทศนับสิบปี