ระเบ็ง

ภาษาอังกฤษ


adj loud
คำอธิบาย: ดัง, อื้ออึงเซ็งแซ่ไปหมด
ความหมายเหมือนกับ: ละเม็ง , ระเม็งเซ็งแซ่ , อื้ออึง , ดังระงม
คำที่เกี่ยวข้อง: noisy , uproarious , tumultuous
n kind of royal amusement
คำอธิบาย: การมหรสพชนิดหนึ่งที่แสดงในงานพระราชพิธีสมโภช
ความหมายเหมือนกับ: ระบำ
คำที่เกี่ยวข้อง: kind of palace theatrical performance