ระเบียบสังคม

ภาษาอังกฤษ


n social rules
คำที่เกี่ยวข้อง: common law , tradition
ตัวอย่างประโยค: ละครแห่งชีวิตของ ม.จ. อากาศ ดำเกิง สะท้อนถึงความเสื่อม และการพังทลายของวิมานในระเบียบสังคมแบบเก่า