ระเบียน

ภาษาอังกฤษ


n register
ความหมายเหมือนกับ: ทะเบียน
คำที่เกี่ยวข้อง: record
ตัวอย่างประโยค: คนที่หยิบระเบียนในที่ทำงานคงพบว่า ถ้าแฟ้มต่างๆ ได้เรียงเอาไว้ตามตัวอักษร จะทำให้จำได้ง่ายว่าแฟ้มไหนอยู่ตรงไหน