ระเบียงห้องนอน

ภาษาอังกฤษ


n porch
หน่วยนับ: ด้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: verandah
ตัวอย่างประโยค: ีกาตัวหนึ่งบินมาเกาะที่สายไฟฟ้าตรงระเบียงห้องนอน