ระเบิด

ภาษาอังกฤษ


n bomb
หน่วยนับ: ลูก
ตัวอย่างประโยค: ความเสียหายของอิรักที่ถูกทิ้งระเบิดไม่รุนแรงเท่ากับที่อิรักทำลายเมืองต่างๆ ของอิหร่าน
v blow up
คำอธิบาย: ปะทุแตกออกไป, ทำให้ปะทุแตกออกไป
คำที่เกี่ยวข้อง: burst , explode , blast
ตัวอย่างประโยค: คนไทยเราไม่กลัวภูเขาไฟระเบิด เพราะบ้านเราไม่มี