ระเนนระนาด

ภาษาอังกฤษ


adj lying superimposed disorderly
ความหมายเหมือนกับ: ระเนระนาด
คำที่เกี่ยวข้อง: in disorder
adj lying superimposed disorderly
ความหมายเหมือนกับ: เกลื่อนกลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: in disorder