ระเกะระกะ

ภาษาอังกฤษ


adv scatteredly
ความหมายเหมือนกับ: ระกะ , เกะกะ
คำที่เกี่ยวข้อง: messily , disorderedly , untidy
คำตรงข้าม: เป็นระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: ภายในหมู่บ้านมีหัววัวควาย หัวหมู และหัวไก่ทิ้งอยู่ระเกะระกะ