ระอุ

ภาษาอังกฤษ


v break out
คำอธิบาย: ใช้ในเชิงเปรียบเทียบในทางลบ เช่น การเมือง สงคราม
ความหมายเหมือนกับ: คุกรุ่น , ปะทุ , เดือดดาล
คำที่เกี่ยวข้อง: erupt , appear
คำตรงข้าม: ดับ
ตัวอย่างประโยค: ไฟสงครามเริ่มระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
v be baking hot
คำอธิบาย: ร้อนมาก
ความหมายเหมือนกับ: ร้อน , ร้อนระอุ
คำที่เกี่ยวข้อง: be very hot , be burning hot
ตัวอย่างประโยค: อากาศร้อนระอุแทบว่าตัวจะสุกหน้าไหม้ตัวไหม้ไปตามๆ กัน
v be well-cooked by steam or hot plate or over a slow fire
คำอธิบาย: สุกทั่ว
ตัวอย่างประโยค: พอเช็ดน้ำแล้วจะต้องดงข้าวให้ระอุ