ระอาใจ

ภาษาอังกฤษ


v fatigue
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนอกออกใจ , อ่อนจิตอ่อนใจ , เหนื่อยใจ , ท้อใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: feel tired (exhausted , weary , weak)
v be discouraged
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนใจ , ท้อใจ , เหนื่อยใจ , ท้อใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be disheartened , be jaded
v be crestfallen
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนใจ , อ่อนจิตอ่อนใจ , เหนื่อยใจ , ท้อใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be dispirited , be dejected , be downhearted