ระอา

ภาษาอังกฤษ


v be bored with
คำอธิบาย: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: เบื่อ , เบื่อหน่าย , ระอิดระอา , เอือมระอา
คำที่เกี่ยวข้อง: be tired of , be fed up with
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต่างระอากับการทะเลาะวิวาทของครอบครัวเขา เพราะนอกจากเสียงดังน่ารำคาญแล้ว ยังถูกดึงเข้าไปห้ามทัพอีกด้วย