ระหว่างทาง

ภาษาอังกฤษ


adv on the way
ความหมายเหมือนกับ: กลางทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: along the way
ตัวอย่างประโยค: ระหว่างทางที่จะกลับบ้านมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทำให้ผมกลับบ้านช้า