ระวิง

ภาษาอังกฤษ


n reel
คำอธิบาย: เครื่องสำหรับเอาเข็ดด้ายหรือไหมสวม เมื่อเวลาสาวเส้นด้ายจะได้ออกเป็นเส้นๆ ไม่ขาดไม่ยุ่ง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องปั่นด้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: spool , spinning wheel