ระวังรักษา

ภาษาอังกฤษ


v nourish
ความหมายเหมือนกับ: ทำนุบำรุง , ดูแลรักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: tend with care
คำตรงข้าม: ทำลาย
v beware of
ความหมายเหมือนกับ: รักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: be careful

คำที่มี "ระวังรักษา" ในคำ


การระวังรักษา n carefulness
ความหมายเหมือนกับ: การระวัง , การรักษา , การป้องกัน
ตัวอย่างประโยค: โรงพยาบาลเปิดอบรมการระวังรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top