ระลึกได้

ภาษาอังกฤษ


v remember
ความหมายเหมือนกับ: จดจำ , นึกออก , คิดออก
คำที่เกี่ยวข้อง: recollect , recall
คำตรงข้าม: ลืม