ระลึก

ภาษาอังกฤษ


v recall
คำอธิบาย: คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: คิดถึง , นึกถึง , รำลึก
คำที่เกี่ยวข้อง: remember , recollect , recall , be reminded of , think back
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์เรานั้นชอบที่จะระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต