ระรื่น

ภาษาอังกฤษ


adj joyful
คำอธิบาย: เอิบอาบใจ
ความหมายเหมือนกับ: ระรื้น
คำที่เกี่ยวข้อง: happy , delightful , cheerful
ตัวอย่างประโยค: เสียงพูดคุยของเขาประสานกับเสียงหัวเราะระรื่นตลอดเวลา