ระยำตำบอน

ภาษาอังกฤษ


adv vilely
ความหมายเหมือนกับ: เลวทราม , ชั่วช้า , ต่ำช้า , ระยำ
คำที่เกี่ยวข้อง: devilishly
ตัวอย่างประโยค: มันทำระยำตำบอนยังไง ฉันก็ไม่สนใจ
adj mean
ความหมายเหมือนกับ: เลวทราม , ชั่วช้า , ต่ำช้า , ระยำ
คำที่เกี่ยวข้อง: evil , vile , damned , devilish