ระยับ

ภาษาอังกฤษ


adj shine
คำอธิบาย: ลักษณะที่มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน
ความหมายเหมือนกับ: แพรวพราว , พราวแพรว , ระยิบ , ระยิบระยับ
คำที่เกี่ยวข้อง: glitter , twinkle , sparkle , brilliant
ตัวอย่างประโยค: ตาของเขาเป็นประกายวับๆ ราวดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด
v sparkle
คำอธิบาย: มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน
ความหมายเหมือนกับ: แพรวพราว , พราวแพรว , ระยิบ , ระยิบระยับ
คำที่เกี่ยวข้อง: twinkle , glitter
ตัวอย่างประโยค: พอตะวันยอแสงดวงดาวก็เริ่มระยับ