ระยะไกล

ภาษาอังกฤษ


n long distance
คำที่เกี่ยวข้อง: lengthy distance
คำตรงข้าม: ระยะใกล้
ตัวอย่างประโยค: การถ่ายภาพดวงอาทิตย์ในระยะไกลควรใช้แผ่นกรองแสงทึบปิดกั้นแสงจ้าของดวงอาทิตย์
adj faraway
คำที่เกี่ยวข้อง: distant
คำตรงข้าม: ระยะใกล้
ตัวอย่างประโยค: หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพระยะใกล้มาก หรือต้องการสัดส่วนที่ถูกต้อง ควรใช้เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล