ระยะแรก

ภาษาอังกฤษ


adv at the beginning
ความหมายเหมือนกับ: ระยะต้น , ระยะเริ่มต้น , ช่วงแรก
คำที่เกี่ยวข้อง: first , initial
คำตรงข้าม: ระยะหลัง
ตัวอย่างประโยค: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์