ระยะสั้น

ภาษาอังกฤษ


adj short-term
คำอธิบาย: เกี่ยวกับการที่ต้องใช้เวลาสั้น
คำตรงข้าม: ระยะยาว