ระบุชัด

ภาษาอังกฤษ


v indicate
ความหมายเหมือนกับ: ชี้ชัด
คำที่เกี่ยวข้อง: reveal , point out , point to , show


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top