ระบุ

ภาษาอังกฤษ


v identify
ความหมายเหมือนกับ: เจาะจง
คำที่เกี่ยวข้อง: give the name , specify , mention , name
ตัวอย่างประโยค: ผู้ถูกประเมินจะต้องระบุปฏิกิริยา หรือคำตอบของเขาลงไปในแบบสอบถาม

คำที่มี "ระบุ" ในคำ


ระบุชื่อ v mention by name
ความหมายเหมือนกับ: เจาะจงชื่อ , ออกชื่อ
ตัวอย่างประโยค: คุณต้องระบุชื่อคนนั้นในตอนต้นของจดหมายด้วย

ระบุวันที่ v date

ระบุชัด v indicate
ความหมายเหมือนกับ: ชี้ชัด

ระบุรี n Saraburi
หน่วยนับ: จังหวัด
ความหมายเหมือนกับ: ัจังหวัดสระบุรี
ตัวอย่างประโยค: วันหยุดนี้พ่อจะพาไปเที่ยววัดพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี

ระบุ n wicker basket
คำอธิบาย: ภาชนะสานทึบรูปกลมสูง แต่พื้นก้นเป็นสี่เหลี่ยม, ถ้าสานโปร่ง เป็นตะกร้า
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ตัวอย่างประโยค: ชาวชนบทนิยมทำเครื่องใช้ไม้สอยใช้เอง เช่น ตัด ไม้ไผ่มาจักตอก สานกระบุง ตะกร้า งอบ และสุ่มไก่

ระบุ่มกระบ่าม adv falteringly
ความหมายเหมือนกับ: บุ่มบ่าม , ซุ่มซ่าม
ตัวอย่างประโยค: ฉันเดินกระบุ่มกระบ่ามเลยชนข้าวของแตกกระจาย

ระบุงโกย adj abundant
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมาย , โข , บานตะเกียง , บานตะโก้ , บานตะไท , บานเบอะ , บานเบิก , มากมายก่ายกอง , เยอะ , แยะ , เยอะแยะ , อักโข , อื้อ
คำตรงข้าม: น้อย , เบาบาง

ัจังหวัดสระบุรี n Saraburi

การระบุ n specification
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดการ , การกำหนดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top