ระบิล

ภาษาอังกฤษ


n pattern
ความหมายเหมือนกับ: อย่าง , ฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: model , example
n story
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ความ
คำที่เกี่ยวข้อง: matter , affair