ระบายอากาศ

ภาษาอังกฤษ


v ventilate
คำที่เกี่ยวข้อง: air
ตัวอย่างประโยค: สถาปนิกออกแบบช่องบันได เพื่อใช้ระบายอากาศ