ระบายสี

ภาษาอังกฤษ


v paint
คำอธิบาย: ป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
คำที่เกี่ยวข้อง: colour , daub
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีจินตนาการโดยให้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป็นต้น