ระบาย

ภาษาอังกฤษ


v paint
คำอธิบาย: ใช้พู่กันป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
ตัวอย่างประโยค: หากระบายสีเขียวเข้าไป ภาพนี้ก็คงจะเหมือนจริงขึ้นอีก
n ornamental fringe
คำอธิบาย: ส่วนริมผ้าที่มีลักษณะอ่อนพลิ้ว ห้อยจากขอบ
ตัวอย่างประโยค: กระโปรงตัวนี้มีระบายมากจนดูรุงรัง
v release
คำอธิบาย: ผ่านออกไป, ถ่ายออก
คำที่เกี่ยวข้อง: let out , let off , drain
ตัวอย่างประโยค: เครื่องวัดอุณหภูมิมีลิ้นสำหรับระบายก๊าซ
v express
คำอธิบาย: เปิดเผยถึงความรู้สึกในใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: give vent to
ตัวอย่างประโยค: เกรียงไกรระบายถึงความเจ็บปวดที่ถูกพ่อค้าเพชรภูธรหักหลัง