ระบับ

ภาษาอังกฤษ


n manuscript
ความหมายเหมือนกับ: ต้นฉบับ , ฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: copy
n pattern
ความหมายเหมือนกับ: ต้นแบบ , แบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: model