ระบอบคอมมิวนิสต์

ภาษาอังกฤษ


n communism
ความหมายเหมือนกับ: ลัทธิคอมมิวนิสต์