ระบม

ภาษาอังกฤษ


v wound
คำที่เกี่ยวข้อง: injure , hurt
adj bruised
ความหมายเหมือนกับ: ฟกช้ำ , บอบช้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: sore , black and blue , contused
v bruise
ความหมายเหมือนกับ: ฟกช้ำ , บอบช้ำ , ฟกช้ำดำเขียว , เจ็บ
คำที่เกี่ยวข้อง: be sore , contuse , be black and blue