ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม

ภาษาอังกฤษ


n GSM
คำที่เกี่ยวข้อง: Global system for Mobile