ระบบโทรศัพท์ตอบรับ

ภาษาอังกฤษ


n answering system
คำอธิบาย: เครื่องที่ต่อกับเครื่องรับโทรศัพท์เพื่อรับโทรศัพท์และบันทึกข้อความจากผู้ที่โทรเข้ามา
หน่วยนับ: ระบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: answerphone
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครสามารถฝากชื่อและที่อยู่ไว้ที่ระบบโทรศัพท์ตอบรับได้หากไม่มีผู้รับสาย