ระบบสุริยะ

ภาษาอังกฤษ


n solar system
ตัวอย่างประโยค: ในระบบสุริยะ มีดาวเคราะห์และดาวฤกษ์กี่ดวง