ระบบจ่ายไฟสำรอง

ภาษาอังกฤษ


n UPS
คำที่เกี่ยวข้อง: uninterruptable power supply