ระนาด

ภาษาอังกฤษ


adj lying superimposed disorderly
คำอธิบาย: อาการที่ล้มทับกัน, อาการที่เรียงกันเป็นแถว, มักใช้เข้าคู่กับ ระเน และ ระเนน เป็น ระเนระนาด และ ระเนนระนาด
ความหมายเหมือนกับ: ระเนระนาด , ระเนนระนาด
คำที่เกี่ยวข้อง: in disorder
n xylophone
คำอธิบาย: เครื่องปี่พาทย์ชนิดหนึ่ง มีรูปเป็นรางยาว ตอนบนมีแผ่นไม้หรือเหล็กหรือทองเหลืองหลายๆ อัน มีความยาวลดหลั่นกันตามลำดับของเสียงประมาณ 17 - 21 ลูก
หน่วยนับ: ราง
ตัวอย่างประโยค: เวลาเขานั่งตีระนาดต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้นไม่งั้นตีไม่ถนัด
n bamboo strips tied together by rattan used as matting in ship hold
คำอธิบาย: ไม้ไผ่ที่ถักอย่างเรือก สำหรับรองท้องเรือ
หน่วยนับ: ผืน, แผ่น