ระทวย

ภาษาอังกฤษ


adv sad
คำอธิบาย: ระทด, มักใช้เข้าคู่กับคำ ระทด เป็น ระทดระทวย
adv languidly
คำที่เกี่ยวข้อง: weakly
ตัวอย่างประโยค: โรคร้ายทำให้เขานอนระทวยอยู่กับเตียงตลอดเวลา