ระทมใจ

ภาษาอังกฤษ


v be hurt
ความหมายเหมือนกับ: เจ็บใจ , สะเทือนใจ , ปวดใจ , ทุกข์ใจ , เสียใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: feel hurt , be sore at heart , distress
v feel bitter
ความหมายเหมือนกับ: ขื่นขม , ทุกข์ใจ , ชอกช้ำ , ตรอมตรม
คำที่เกี่ยวข้อง: be embittered , be painful


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top