ระทดระทวย

ภาษาอังกฤษ


v be in sorrow
คำอธิบาย: เหนื่อยอ่อนอย่างหมดแรงหรือหมดกำลังใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: sadden , be sorrow-stricken , be sad , be oppressed , mourn
ตัวอย่างประโยค: เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเองก็พลอยระทดระทวยและหดหู่ไปกับเขาด้วย