ระทด

ภาษาอังกฤษ


v be sad
ความหมายเหมือนกับ: สลด , เศร้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: lament , sadden , mourn
adj sad
ความหมายเหมือนกับ: สลด , เศร้าใจ
ตัวอย่างประโยค: ฉันเห็นความเศร้าหมองโจมจับอยู่ในดวงตาระทดท้อทั้งคู่ของเขา