ระดับชั้น

ภาษาอังกฤษ


n degree
หน่วยนับ: ระดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: level , class
ตัวอย่างประโยค: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top