ระดับความสูง

ภาษาอังกฤษ


n altitude
หน่วยนับ: ฟุต
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินไต่ความสูงขึ้นไปที่ระดับความสูง 30,000 ฟุต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top