ระดับ

ภาษาอังกฤษ


n class
หน่วยนับ: ระดับ
ความหมายเหมือนกับ: ชั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: grade , level , degree , caste , row , rank
ตัวอย่างประโยค: ความสามารถของนักเรียนไทยอยู่ในระดับที่ดีมาก