ระจันทร์

ภาษาอังกฤษ


n moon
ความหมายเหมือนกับ: ดวงจันทร์ , จันทรา , บุหลัน , จันทร , จันทร์