ระงับใจ

ภาษาอังกฤษ


v restrain
ความหมายเหมือนกับ: ข่มใจ , หักห้ามใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: curb , repress , check , suppress , hold back , control
ตัวอย่างประโยค: ผมพยายามระงับใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน