ระงม

ภาษาอังกฤษ


adv tumultuously
คำอธิบาย: เสียงร้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจของคนเป็นจำนวนมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: loudly , in noisy disorder , uproariously
ตัวอย่างประโยค: เสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมกล่อมหนุ่มสาวบนเรือนให้นอนหลับฝันดี