ระคายเคือง

ภาษาอังกฤษ


v irritate
คำอธิบาย: รู้สึกคายคันและเคืองตา
ความหมายเหมือนกับ: เคือง , ระคาย
คำที่เกี่ยวข้อง: itch
ตัวอย่างประโยค: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง