ระคาย

ภาษาอังกฤษ


v irritate
ความหมายเหมือนกับ: เคือง
คำที่เกี่ยวข้อง: itch
adj itchy
ความหมายเหมือนกับ: คัน
คำที่เกี่ยวข้อง: irritating
v irritate
ความหมายเหมือนกับ: รำคาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: annoy , be sore