ระกา

ภาษาอังกฤษ


n year of the chicken
คำอธิบาย: ชื่อปีที่ 10 ของรอบปีนักษัตร มีไก่เป็นเครื่องหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: the 10th year of the Thai animal cycle represented by a cock , year of the cock