รอ.

ภาษาอังกฤษ


n Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence
ความหมายเหมือนกับ: กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม